Junior Suite 55 mq Cena
70,00€ – 80,00€
85,00€ – 100,00€
105,00€ – 120,00€
125,00€ – 140,00€
Včetně snídaně.
Cena pokoje klesá vzávislosti na délce pobytu.